Cursussen voor overblijfmedewerkers en pleinwachten

Bent u op zoek naar cursussen voor uw overblijfmedewerkers en/of pleinwachten om het kennisniveau op peil te houden? Brood & Spelen heeft verschillende cursussen ontwikkeld om de kwaliteit en zorg te verbeteren voor de tussenschoolse opvang en pleinwacht. Wij geven cursussen voor onze eigen medewerkers, maar we geven ook cursussen voor scholen die het overblijven zelf regelen.

Volgens de Rijksoverheid moet ten minste de helft van uw overblijfkrachten zijn geschoold. Uw medewerkers kunnen hiervoor een cursus volgen bij Brood & Spelen. Met onze cursussen stimuleren wij medewerkers om bewust te kijken naar hun manier van werken tijdens het overblijven. Door ze te prikkelen om door ogen van een kind het overblijven te ervaren, neemt het plezier en de kwaliteit toe. Wij kunnen natuurlijk ook voor uw school een cursus op maat ontwikkelen, specifiek gericht op uw wensen. Wij bieden 6 verschillende cursussen aan:

1. Basiscursus TSO, dat doen we zo! / Basiscursus Pleinwacht, dat doen we zo!

In de basiscursus nemen we de overblijfmedewerkers mee op reis naar de wereld van de school en de TSO. Het is een speelse en creatieve cursus waarin deelnemers door middel van spel, filmfragmenten en actieve opdrachten inzicht krijgen in de werkwijze en structuur van de TSO. Een cursus die is ontwikkeld voor een goede start van een nieuwe overblijf of pleinwacht.
Doel = deelnemers bewust maken van hun eigen houding, communicatie en werkwijze.

2. Basiscursus en De wereld van de schoolkinderen

Deze cursus is ontwikkeld voor overblijfmedewerkers die al ervaring hebben in de overblijf. Het is een combinatie van een stevige basis, die uiteindelijk nodig is voor een veilige en gezellige overblijf. Hierbij nemen we een korte vlucht door de belevingswereld van het schoolkind. Wat gaat er toch allemaal door die koppies van de kinderen? Wat kan je verwachten van welke leeftijdsgroep? Hoe ontwikkelen kinderen zich en welke rol heeft een overblijfmedewerker? En wat zegt het over jezelf als je merkt dat collega’s anders omgaan met uitspraken of gedrag van kinderen? Deze cursus is niet alleen gericht op kinderen, maar juist ook op de deelnemers.
Doel = het neerzetten van een stevige basis die nodig is voor een veilige en gezellige overblijf. Deelnemers bewust maken van hun eigen verwachtingen, houding, reactie en normen.

3. Omgaan met opvallend gedrag

Deze cursus maakt de deelnemers bewust van het gedrag van kinderen en zichzelf als overblijfmedewerker. Kijk mee door de ogen van een kind: Hoe ervaart een kind de TSO (met of zonder diagnose), jou als overblijfmedewerker en de regels?  Maar ook vragen als: Hoe komt het dat een andere overblijfmedewerker iets anders ziet dan jij? En: Hoe kom jij over op een kind? Hoe komt het dat dit kind niet doet wat jij vraagt, terwijl de andere kinderen dat wel doen? Dit is een cursus die de overblijfmedewerkers tips en tools geeft om beter in contact te komen met de kinderen.
Doel = deelnemers op een interactieve manier uitdagen om te kijken naar het gedrag van het kind, collega’s en zichzelf.

4. Positief omgaan met kinderen

Deze cursus gaan we in op zaken als ‘hoe om te gaan met uitdagingen op de overblijf met een positieve houding’ en ‘op welke wijze stimuleer en bevorder je gewenst gedrag op de overblijf en creëer je een positief groepsklimaat’. Hierbij is er ruimte voor zelf ingebrachte casussen.
Doel = het concreet maken van verwachtingen en ingaan op de samenwerking en de doorgaande lijn met school.

5. Spelen

Spelen is een speeddate cursus, waarbij deelnemers geprikkeld worden om in de huid te kruipen van een kind. Hier leren overblijfkrachten op welke manier zij de ruimte, materialen en begeleiding kunnen aanbieden, zodat kinderen gemotiveerd zijn om zelf op ontdekking en spel te kunnen komen. Vervolgens gaan de deelnemers verschillende sport-, spel- en/of knutselactiviteiten met elkaar uitvoeren en delen, zodat de focus gelegd kan worden op ontspanning, plezier en uitleven. Zo krijgen de kinderen ruimte om rustig de schoollessen in de middag weer op te pakken.
Doel = leren om kinderen te motiveren en ondersteunen tijdens de overblijf, zodat ze samen tot creatieve activiteiten komen.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Klik op de onderstaande button en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier